Trykkguide

Trykkguide

På denne siden finner du anvisninger om hvordan fungerende trykkmateriell skal produseres, om hvordan materialet skal sendes og etterbehandlingen av ditt produkt.

Mer informasjon får du av vår tekniske support.

Trykkferdige PDF-filer

Vårt produksjonssystem er basert på filformatet PDF.

For prosesshåndteringen og kontroll av materialet tilbyr vi våre kunder et materialoppfølgings- og kontrollsystem som fungerer over internett. Vårt utstyr støtter PDF-transparenter.

Sidestørrelse

Sidestørrelsen skal være den samme som produktets endelige renskårete størrelse. Innen- og utenfor det renskårete formatet skal det være en skjæringsmargin på 5 mm, altså 5 + 5 mm.

Farger

I de indre sidene skal alle element defineres i prosessfarger, dvs. CMYK-farger. For omslag som trykkes med arkmaskin er det mulig med en ekstra farge (definer en femte farge som spotfarge).

For å oppnå en sterkere svartfarge på store fargeområder anbefaler vi følgende fargekombinasjoner:
50 % cyan (C), 30 % magenta (M), 20 % gul (Y), 100 % svart (K)

Overtrykk

I vårt prepress-system anvendes følgende overprint-innstillinger:

  • ved 100 % svart anvendes alltid overtrykk
  • CMYK-hvit avkodes
  • overtrykk-innstillingene for fargede elementer bevares

Dette innebærer at innstillingene i den opprinnelige filen for 100% svart og CMYK-hvit skrives over. Vær spesielt oppmerksom på overtrykk-innstillingene for fargede elementer når du forbereder materialtet, ettersom disse innstillinger forblir uforandret. Brødtekst skal alltid være 100 % svart (bare svart, ikke “rich black”).

5. Farge/Spotfarge i Indesign

Opprett en egen farge og velg SPOT. Velg et navn (f.eks: “Klar” hvis du skal ha fernish/spotlakk).
En av CMYK-verdiene MÅ være 100%. Alle elementer du vil at skal ha spotlakk, må ha denne fargen.
Laget øvert et eget lag som kalles SPOT. Her legges alle elementer som skal ha SPOT.
Alle andre elementer legges i lagene under.
Gå til ATTRIBUTES (Windows > OUTPUT > ATTRIBUTES). Marker alle elementer i SPOT-layeret med OVERPRINT.
I VIEW > OVERPRINT PREVIEW kan du se resultatet.

Lag en PDF med disse innstillingene: Compatibility: PDF 1,6 eller høyere.

Velg CREATE ACROBAT LAYERS ogDO NOT DOWMSAMPLE.
Uner OUTPUT: Include All RGB and TAGGED CMYK Profiles.

For å oppnå en sterkere svartfarge på store fargeområder anbefaler vi følgende fargekombinasjoner:
50 % cyan (C), 30 % magenta (M), 20 % gul (Y), 100 % svart (K)

Scroll to Top